Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności ZWIK Śmiechowice.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ADRESU BIURA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

W załączniku poniżej Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsza obowiązująca od 23 lutego 2023 na okres trzech lat.

Poniżej w załączniku harmonogram wywozu śmieci na rok 2024 z terenu Gminy Lubsza.