Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Śmiechowicach z pomocy osoby przybranej.

 

Jak skorzystać z pomocy osoby przybranej?

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i potrafi się komunikować z osobami załatwiającą sprawę. Pomocy osoby przybranej w załatwieniu spraw nie trzeba wcześniej zgłaszać. Osoba przybrana nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 16:35 Super User